Odlare

Följande är alla odlare som bedriver Demetercertifierad växtodling och/eller djurhållning.

Namn Adress Telefon Hemsida / E-post
Sven Andersson Nytorp, Enköping 0171-820 02  
Sörbro Gård
Arthur Borghs
Sörbro 5
153 96 Mölnbo
0158-103 05
073-381 56 83
www.jarnamejeri.se
Rosendals Trädgård
Niklas Karlsson
Rosendalsterrassen 12
115 21 Stockholm
076-865 65 20 www.rosendalstradgard.se
Skäve Gård ek.fören.
Holger van der Woude
Skäve
153 95 Järna
070-609 37 39  
NIGAB i Järna AB
Lucas den Herder
Nibble Gård
153 91 Järna
073-828 80 48 www.jarnamejeri.se
Nibble Handelsträdgård
Anette Forsberg
Nibble 12
153 91 Järna
08-551 502 35 www.ytterjarna.se/guide/nibble-tradgard
nibble.handelstradgard@gmail.com 
Skillebyholms Trädgård
Johan Hellqvist
Skillebyholm
153 91 Järna
08-551 571 96
070-259 57 35
www.skillebyholm.com
Skilleby Trädgård HB
Martin Fellqvist & Frida Thörn
Skilleby gård
153 91 Järna
073-924 19 11 www.skillebytradgard.se
Solmarka Gård
Bernhard Botulf
Arby 182
388 94 Vassmolösa
0480-361 88
073-373 44 60
www.solmarka.se
gard@solmarka.se
Peterslunds Eko Odling
Malin Schreiber
Kleva Peterslund 3
646 94 Björnlunda
0158-341 20
076-245 39 18
www.ekoodling.se
Sonja & Harald Speer Uppmälby
640 50 Björnlunda
0158-206 28  
Biodlarna Schneider HB
Peter Vingesköld
Othem Norrbys 571
624 46 Slite
070-958 13 99 www.biodlarnaschneider.se
Job & Cecile Michielsen Ullberga
611 94 Nyköping
076-872 07 92 www.homjolk.se
www.jarnamejeri.se
jonas200@home.se
Saltkällans Gård KB
Artur Granstedt
Saltkällan
153 96 Mölnbo
070-867 67 63 www.jdbsolutions.se/saltkallansgard
sv-se.facebook.com/saltkallansgard
Tina Bäck och Michael Ericsson Östergården på Ek, Ek 1
64691 Gnesta
070-926 21 68 www.facebook.com/ostergarden/
Niclas Dagman Täng Markusgården 3
467 94 Grästorp
070-685 97 42  
Norrbyvälle Skäve 9
153 31 Järna
08-551 786 68
08-551 786 55
www.norrbyvalle.se
ase@norrbyvalle.se