Restauranger och kök

Den anslutna verksamheten förbinder sig att i möjligaste mån använda biodynamiskt odlade råvaror.

Namn Adress Telefon Hemsida / E-post
Haganäs kök
Haganäs Ek. Förening
Haganäs 1 C
153 95 Järna
070 091 66 96
076 708 86 25
www.haganas.se 
balajegge@gmail.com
Norrbyvälle Skäve 9
153 31 Järna
08-551 786 51
08-551 786 55
www.norrbyvalle.se
martin@norrbyvalle.se
Stiftelsen Tunabergs gemenskap Tavestavägen 37
153 30 Järna
08-551 700 42
Syftesfabriken Stadshandel
Fikaboden
Erstagatan 9
116 36 Stockholm
070 738 37 24 syftesfabriken.se 
hej@fikabod.se