Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess produkter. Från jord till bord, endast de som kan uppfylla våra regler får använda Demetermärket. I Sverige representeras Demeter av Svenska Demeterförbundet.

You Will Grow

Svenska Demeterförbundet har lanserat kampanjen You Will Grow för att lyfta människorna bakom de många biodynamiska initiativ i Sverige och de verk-samheter och produkter de ansvarar för. Klicka här för att gå vidare till kampanjens hemsida.

Certifiering

Omläggning av en gård till biody-namisk odling är en utvecklings-process, som omfattar flera steg. Grundläggande kunskaper i lantbruk och intresse för den biodynamiska odlingsmetoden är viktiga förutsät-tningar. Läs mer om hur din gård kan bli certifierad.

Regler

Genom våra regler skapas förut-sättningar för att Demetermärkta produkter behåller sitt värde och vitalitet. Läs mer om hur du kan tillämpa dem praktiskt i din verk-samhet och ladda ner de olika reglerna.


Verksamheter

Det finns ett flertal Demeter­certifierade verksamheter inom olika branscher i Sverige. Till höger kan du klicka vidare till dessa verksamheter och dess uppgifter.


Nedan finner du även alla Demetercertifierade verksamheter i Sverige synliga på en karta.
För att se en större version av denna karta klicka här.